Главная » Номера журнала » 2018 » №1

Мухін Єфрем Йосипович (1766–1850)
[ Читать в формате PDF (260.3 Kb) · Скачать удалённо (260 Kb) ]

Полях Є. В. Мухін Єфрем Йосипович (1766–1850)

Анотація:

Біографічна стаття присвячена уродженцю Зміївського повіту, ученому-медику, хірургу, анатому, фізіологу, гігієністу, дійсному статському раднику, одному із основоположників анатомо-фізіологічного напряму у вітчизняній медицині та вчення про провідну роль головного мозку в життєдіяльності організму, засновнику вітчизняної травматології та симбіозу травматології і хірургії, заслуженому професору Імператорського Московського університету, доктору медицини Єфрему Йосиповичу Мухіну. На основі наукової літератури, біографічних та енциклопедичних видань автор описує життєвий шлях земляка.

Ключові слова: Зміївський повіт, медицина, Чугуїв, історія медицини.

Полях Е. В. Мухин Ефрем Иосифович (1766–1850)

Аннотация:

Биографическая статья посвящена уроженцу Змиевского уезда, учёному-медику, хирургу, анатому, физиологу, гигиенисту, действительному статскому советнику, одному из основоположников анатомо-физиологического направления в отечественной медицине и учения о ведущей роли головного мозга в жизнедеятельности организма, основателю отечественной травматологии и симбиоза травматологии и хирургии, заслуженному профессору Императорского Московского университета, доктору медицины Ефрему Иосифович Мухину. На основе научной литературы, биографических и энциклопедических изданий автор описывает жизненный путь земляка.

Ключевые слова: Змиевской уезд, медицина, Чугуев, история медицины.

Другие статьи этого автора

Выходные данные: 2018, №1 | Просмотров: 16132 | Загрузок: 63
Поиск по автору: полях