Главная » Номера журнала » 2020 » №1

Основание Змиевской крепости в контексте освоения Подонцовья Русским государством
[ Читать в формате PDF (5.03 Mb) ]

Коловрат-Бутенко Ю. А. Основание Змиевской крепости в контексте освоения Подонцовья Русским государством // Змиевское краеведение. 2020. №1. С. 80–104.

Коловрат-Бутенко Ю. О. Заснування Зміївської фортеці у контексті засвоєння Подонеччя Руською державою

Анотація:

У цьому локально-історичному дослідженні автор на основі широкої джерельної бази досліджує спорудження Зміївської фортеці і перші роки її існування. Зведення даної фортифікаційної споруди, яка стала основою сучасного міста Змієва Харківської області, перебуває у тісному зв’язку з політикою освоєння Руською державою своїх південних окраїн. В ході дослідження були залучені численні архівні матеріали, а також статистичні видання та археографічні збірники. Робота призначена для істориків, краєзнавців, а також теперішніх і майбутніх мешканців міста Змієва

Ключові слова:

Зміїв, Зміївська фортеця, воєвода Іван Іванович Ржевський, воєвода Яків Тимофійович Хитрово, русько-литовські війни, татарські набіги.

Коловрат-Бутенко Ю. А. Основание Змиевской крепости в контексте освоения Подонцовья Русским государством

Аннотация:

В настоящем локально-историческом исследовании автор на основе широкой источниковой базы исследует постройку Змиевской крепости и первые года её существования. Возведение данного фортификационного сооружения, ставшего основой современного города Змиева Харьковской области, тесно увязывается с политикой освоения Русским государством своих южных окраин. В ходе исследования были привлечены многочисленные архивные материалы, а также статистические издания и археографические сборники. Работа предназначена для историков, краеведов, а также настоящих и будущих жителей города Змиева.

Ключевые слова:

Змиев, Змиевская крепость, воевода Иван Иванович Ржевский, воевода Яков Тимофеевич Хитрово, русско-литовские войны, татарские набеги.

Другие статьи этого автора

Выходные данные: 2020, №1 | Просмотров: 144 | Загрузок: 3
Поиск по автору: Коловрат-Бутенко