Главная » Номера журнала » 2020 » №1

Архітектура міста Змієва у першій половині ХІХ – на початку ХХ століття
[ Читать в формате PDF (3.69 Mb) ]

Коловрат-Бутенко Ю. О. Архітектура міста Змієва у першій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Ю. О. Коловрат-Бутенко, Д. Р. Бутєва, О. В. Бондаренко // Змиевское краеведение. – 2020. – №1. – С. 60–79.

Коловрат-Бутенко Ю. О., Бутєва Д. Р., Бондаренко О. В. Архітектура міста Змієва у першій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Анотація:

Робота є дослідженням, представленими на конкурс в Малу академію наук України в 2019–2020 навчальному році. У статті розглядаються приватний житловий сектор міста Зміїв, громадські будівлі і культові споруди. В ході дослідження автори на основі джерельної бази описали початковий вигляд будівель, визначили їх архітектурний стиль, проаналізував ступінь архітектурних втрат.

Ключові слова: архітектура, класицизм, модерн, Зміїв.

 

Коловрат-Бутенко Ю. А., Бутева Д. Р., Бондаренко О. В. Архитектура города Змиева в первой половине ХІХ – в начале ХХ века

Аннотация:

Работа является исследованием, представленным на конкурс в Малую академию наук Украины в 2019–2020 учебном году. В статье рассматриваются частный жилой сектор города Змиева, общественные здания и культовые сооружения. В ходе исследования авторы на основе источниковой базы описали изначальный облик зданий, определили их архитектурный стиль, проанализировали степень архитектурных утрат.

Ключевые слова: архитектура, классицизм, модерн, Змиев.

Другие статьи этого автора

Выходные данные: 2020, №1 | Просмотров: 118 | Загрузок: 9
Теги: Бондаренко, Бутева, Коловрат-Бутенко